Hoe maken we nieuwe verbindingen tussen de waarden van religieus erfgoed en een seculiere samenleving?

Introductie

In een kwart van de kerken in Nederland worden momenteel geen diensten meer gehouden. Daarnaast is de verwachting dat binnen nu en 10 jaar 2000 kerken leeg komen te staan. Dit roept vragen op over de toekomst van de kerk in de lokale gemeenschap. Wie gaan er voor deze gebouwen zorgen?

De Toekomst is Waardengedreven is een project dat zich richt op het formuleren van een duurzame toekomst voor religieuze gebouwen in Nederland. Hierbij richten we ons op het helpen van kerkbesturen en gelieerde organisaties in het overbruggen van de (ogenschijnlijke) verschillen tussen religieuze en seculiere doelgroepen en gemeenschappen, of generaties, en het creëren van nieuwe randvoorwaarden om de betrokkenheid deze doelgroepen niet alleen incidenteel onder de aandacht te brengen, maar ook structureel te borgen.

Nieuwsgierig?

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close